golfbaan

golfbaan

golfschool

golfschool

golfclub

brasserie

Ladiesday: Golf + High Tea

Op donderdag 26 februari 2015 nodigen wij alle dames uit voor een rondje golf met aansluitend een heerlijke High-Tea. Een gezellige middag met ladies-only.

Aanbieding winter golflessen

5 lessen voor € 75,00
Een goede kans om kennis te maken met de Golfschool van Golfbaan Echt-Susteren en perfect als voorbereiding op het komende golfseizoen.

Nieuwjaarborrel 2015

Op zaterdag 10 januari jl. was  de gecombineerde nieuwjaarborrel van de golfbaan en de golfclub. Zoals dat hoort bij de aanvang van het nieuwe jaar waren er ook enkele sprekers.

Een goede traditie is een korte speech van de voorzitter, Reinder Osinga,  waarin  achterwaarts  werd gekeken (hoe is 2014 verlopen) en ook voorwaarts (wat zal 2015 ons  brengen).  Enkele prijzen moesten nog worden uitgereikt:  Jo Heffels, (winnaar van de maandbeker) en Paul

Snoeiactie

Op 30 september jl. werd gestart met de snoeiwerkzaamheden. Woensdag, 10 december werden de werkzaamheden afgesloten.
Weliswaar is het resultaat duidelijk zichtbaar, maar er zijn nog wel enkele delen waar het struikgewas behoorlijk mag worden uitgedund.
Onderstaand foto; de snoeiploeg van 10 december tijdens een werkpauze ’s middags.

Golfjournaal wordt vervangen door magazine

Het Golfjournaal zal per 1 januari 2015 niet meer worden gemaakt. In plaats daarvan verschijnt tweemaal per jaar een Golf.nl magazine, dat naar alle leden van de NGF wordt verstuurd. Daarnaast verschijnt 35 x per jaar een golfkrant, de Golf.nl Weekly, welke mee te nemen is als gratis exemplaar vanuit het clubhuis.